Wdzięczny za europejską solidarność

Aleksandr Milinkiewicz (ur. 1947) – białoruski matematyk i fizyk, lider białoruskiej opozycji w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2006 roku, lider Ruchu Społecznego O Wolność. Ma polskie korzenie, jest członkiem honorowym Związku Polaków na Białorusi. W karierze naukowej odbywał staże między innymi we Francji i w Polsce, gdzie zajmował się na przykład problemami samorządu lokalnego oraz prawami człowieka. W wyborach prezydenckich w 2006 roku przegrał z Aleksandrem Łukaszenką. Wybory zostały uznane za sfałszowane. Milinkiewicz wezwał popierające go osoby do wszczęcia protestu przeciw sfałszowanym wyborom. W Mińsku odbyła się demonstracja, w wyniku której jej uczestnicy zostali aresztowani, łącznie z Milinkiewiczem. Tamtą sytuację Milinkiewicz uważa za olbrzymi sukces, ponieważ społeczeństwo białoruskie swoją wykazało, że pragnie żyć w kraju wolnym, demokratycznym, i że potrafi o to walczyć, mimo grożącej za takie działania kary. W 2006 roku za swoje działania został uhonorowany  Nagrodą imienia Sérgio Vieira de Mello oraz Nagrodą Sacharowa przyznawaną przez Parlament Europejski, którą uważa za ważny akt europejskiej solidarności. W 2007 roku otrzymał Nagrodę imienia Kazimierza Pułaskiego Rycerz Wolności. Został też uhonorowany polską odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.