Polityka Wojciecha Jaruzelskiego

Wojciech Jaruzelski urodzony w 1923 roku, jest znanym polskim politykiem. Działacz komunistyczny był prezydentem PRL oraz RP w latach 1989-90. Jaruzelski wywodzi się z rodziny szlacheckiej. Karierę polityczną rozpoczął w 1943 roku, w okresie II wojny światowej, został kandydatem na oficera. W roku 1944 uzyskał stopień porucznika, następnie kapitana, majora, podpułkownika, pułkownika, generał. W 1960 roku zajmował stanowisko szefa Głównego Związku Politycznego WP. W roku 1947 wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Był członkiem Komitetu Centralnego PZPR, członkiem Biura Politycznego KC PZPR oraz I Sekretarzem KC PZPR. Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Nadzorował tłumienie robotników w czasie grudnia 1970. Sam twierdzi iż nie ponosi odpowiedzialności za śmierć robotników. Uczestniczył w przygotowywania do pacyfikacji strajków na Wybrzeżu. Po wydarzeniach grudniowych został wyróżniony stanowiskiem zastępcą członka Biura Politycznego KC. W 1980 przedstawił zlikwidowanie Solidarności oraz opozycji. 13 grudnia wprowadził stan wojenny. Staną na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Od roku 1993 przed domem Jaruzelskiego w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, organizowane są demonstracje. Po 1990 roku Wojciech Jaruzelski wycofał się z życia politycznego. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wprowadzenia stanu wojennego przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu, zostało umorzone w 1996 roku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.