Polityka i ustrój polityczny Kuby

Kuba jest państwem specyficznym. Od roku 1959 jest republiką socjalistyczną. Państwem kieruje partia komunistyczna, na czele państwa stoi prezydent, który sprawuje również funkcję szefa rządu. Parlament jest Zgromadzeniem Narodowym Władzy Ludowej, składa się z 609 osób. Kuba jest znana z angażowania się w politykę społeczeństwa, aż 80 % Kubańczyków należy do lokalnych Komitetów Obrony Rewolucji. Komitety zajmują się wszystkimi aspektami problemów społecznych. Na Kubie funkcjonują również związki zawodowe, są one finansowane przez państwo. Związki regularnie uczęszczają na spotkania z rządem. Robotnicy np. wyrażają opinię w Radach Robotniczych o opodatkowaniu, emisji pieniądza, cenach. W roku 1995 związki zawodowe przeciwstawiły się Obcemu Kapitałowi, a co za tym idzie zatrudnieniu Kubańczyków przez obce wykorzystujące ich korporacje. Sama konstytucja Kuby gwarantuje równość mężczyzn i kobiet. Istnieją i funkcjonują Federacje Kobiet Kubańskich, do których należy większość kobiet. Konstytucja odwołuje się również do równości płci oraz rasy, orientacji seksualnej, wiary itp. Kuba to państwo o wielu sprzecznościach, chociaż nie ma ta demokratycznych rządów, obywatele mają wiele praw. Deputowani do kubańskiego parlamentu mogą zostać odwołani w każdej chwili, jest to w rzeczywistości jednak niemal że nie możliwe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.