Polityka, a politologia

Politologia jest jedną z nauk politycznych. Związana jest z naukami społecznymi, politykę rozumie się tu jako działania związane z wykonywaniem i sprawowaniem władzy. Politologia zajmuje się organizacją polityczną, organizacją i teorią polityki, międzynarodowymi organizacjami i jej stosunkami z państwami. Politologia zajmuje się państwem, polityką oraz władzą. Nauki politologiczne są związane ze stosunkami międzynarodowymi, ekonomią, geografią polityczną, polityką społeczną, psychologią, prawem, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz europeistyką. Politolodzy to osoby które doradzają przyszłym politykom, są więc swego rodzaju ekspertami. Politologia bada teorię polityki, historię myśli politycznej, historię powszechną polityki, konstytucje, organy władzy regionalnej, lokalnej, centralnej, administracja publiczna, ekonomika i społeczne rządy, partie polityczne, grupy oraz stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, opinię publiczną, organizacje międzynarodowe oraz prawo międzynarodowe i politykę międzynarodową. Politologia jako nauka narodziła się już w starożytnej Grecji, związana była z kształtowaniem się demokracji. Pierwszymi jej prekursorami był Platon czy Tomasz z Akwinu. Swoje znaczenie zyskała w okresie odrodzenia. W XXI wieku związana była z kształtowaniem się pierwszych partii politycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.