Polityk Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki urodzony w roku 1927, jest znanym polskim politykiem, obecnie również publicystą. Był premierem PRL oraz premierem III Rzeczypospolitej. Mazowiecki był posłem na sejm PRL, prezydentem RP oraz Kawalerem Orderu Orła Białego. W młodości studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach czterdziestych ukończył liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Działał w stowarzyszeniu ,, PAX’’. Współtworzył tygodnik Wrocławski Tygodnik Katolików. Działał również w Tygodniku Powszechnym, Po prostu oraz Klubie Krzywego Koła. Założył również Klub Inteligencji Katolickiej. W latach 1961- 1972 sprawował funkcję posła na Sejm PRL III, IV oraz V kadencji. W latach 1965 został wybrany do sejmu z listy Frontu Jedności Narodu. W 1975 był wiceprzewodniczącym warszawskiego KIK-u. W czasie stanu wojennego Mazowiecki został zatrzymany i internowany do Strzebielinka. Uznawany jest za doradcę Lecha Wałęsy. W latach 1989 został kandydatem na premiera. 19 sierpnia uzyskał stanowisko prezesa Rady Ministrów. Mazowiecki został odznaczony Orderem Orła Białego, Złotym Orderem Herbu Bośni oraz Krzyżem Średnim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. W życiu prywatnym był żonaty, z byłą żoną ma trzech synów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.