Medal Przemysła II dla patriotów

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu to stowarzyszenie powstałe w 2011 roku, mające na celu upowszechnianie polskiego, chrześcijańskiego patriotyzmu, poprzez szereg działań. Przewodniczącym jest Leon Drobnik. Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego organizują seminaria, sympozja, konferencje o tematyce patriotycznej, zabierają głos w sprawach ważnych dla społeczeństwa poprzez wydawanie odezw, oświadczeń, komunikatów. Pilnują, aby pamięć o zmarłym Prezydencie Lechu Kaczyńskim była wciąż żywa. Głoszą wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Za najważniejszą wartość uznają rodzinę, naród i suwerenne państwo. Od 2011 Akademicki Klub Obywatelski przyznaje Medal Przemysła II. Przyznawany on jest za długotrwałe zasługi dla narodu i państwa polskiego, zgodne ideowo z działalnością Klubu. Można go przyznać za podtrzymywanie i utrwalanie tradycji narodowej, za działalność na rzecz rozwoju naszego kraju w Europie i poza nią. Pierwszym odznaczonym medalem został Jarosław Kaczyński. Uzasadnieniem przyznania medalu było służenie polskiej racji stanu, przyczyniające się do rozwoju Ojczyzny, działanie zgodnie z tradycjami i wartościami chrześcijańskimi. W 2012 medalem odznaczony został minister Antoni Macierewicz za pracę dla utrzymania suwerennej pozycji Polski.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.