Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej to czasopismo ukazujące się we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Składa się z dwóch powiązanych tematycznie serii: L – legislacja, C – informacje i ogłoszenia, z Dodatku S – przetargi publiczne. Prenumerata, w zależności od formy (tylko wersja drukowana, zapis na płycie dvd) i serii, może kosztować nawet 1420 euro za rok. Prenumerata nie musi obejmować wszystkich wydań z całego roku – opłata zmienia się proporcjonalnie wraz z ilością zamówionych egzemplarzy. Można zamawiać jedynie pojedyncze egzemplarze. W celu zamówienia Dziennika Urzędowego należy się skontaktować z dystrybutorem, innym dla każdego kraju. W serii L zawarte jest prawodawstwo Unii Europejskiej, w tym rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. Seria C zawiera między innymi zbiory orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Pierwszej Instancji, protokoły z posiedzeń parlamentarnych, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, pisemne interpelacje parlamentarne oraz odpowiedzi udzielone przez Radę lub Komisję, oświadczenia, wydane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów, zaproszenia do udziału w programach i projektach Unii Europejskiej, publiczne kontrakty na pomoc żywnościową. Seria S to zaproszenia do przetargów w różnych dziedzinach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.