Czym jest polityka społeczna?

Polityka społeczna jest realizowana przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe. Polityka społeczna jest jedną z nauk społecznych. Ma na celu zaspokojenie potrzeb oraz rozwiązanie problemów społecznych. Polityka społeczna jest również jedną z nauk politycznych. Kontroluje ona programy partii politycznych pod względem gospodarczym oraz społecznym. Polski system opiera się na społecznej gospodarce rynkowej. W skład polityki społecznej wchodzi polityka demograficzna, kulturalna, polityka edukacyjna, polityka ochrony zdrowia, polityka mieszkaniowa, polityka edukacyjna, polityka zatrudnienia, polityka migracyjna, polityka ochrony środowiska, polityka prewencyjna oraz zatrudniania. Celem polityki społecznej jest przede wszystkim ład społeczny, bezpieczeństwo socjalne obywateli oraz ład życia rodzinnego. Polityka społeczna jest istotna w sprawnym funkcjonowaniu państwa. Ma cechy przede wszystkim interdyscyplinarne, teleologiczne, praktyczne, powiązane z polityką gospodarczą oraz społeczny charakter. Polityka społeczna rozwinęła się w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Polityka ta nie funkcjonowała podczas I wojny światowej z powodu braku podstaw teoretycznych, braku skuteczności niektórych działań oraz zbyt wysokich kosztów działania. Polityka społeczna zajmuje się największymi kwestiami życia społecznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.