Czym jest polityka gospodarcza?

Polityka gospodarcza opisuje rzeczywistość oraz wyjaśnia działania państwa względem gospodarki. Polityka gospodarcza odnosi się do doktryn wewnętrznych związanych z danym krajem, jak również zewnętrznym, z innymi krajami. Polityka gospodarcza ściśle łączy się z ekonomią. Polityka gospodarcza dzieli się na politykę mikroekonomiczną oraz makroekonomiczną. W ich skład wchodzi polityka pieniężna, polityka handlowa, polityka budżetowa, polityka rolna, polityka przemysłowa. Instrumentami polityki gospodarczej są cła, podatki, podaż pieniądza czy subwencje. Celem polityki gospodarczej jest zapewnienie suwerenności, postęp społeczny, jak i samego człowieka oraz szerzenie sprawiedliwości. Polityka ta ma również aspekty ekonomiczne, społeczne, obronno- militarne, ekologiczne. By polityka gospodarcza miała rację bytu, istotne są takie uwarunkowania jak ustrojowo- systemowe, zewnętrzne, czy wewnętrzne. Polityka gospodarcza pojawiła się w latach trzydziestych XX wieku. Pojawiła się w okresie wielkiego kryzysu, a w państwach takich jak Polska pojawiła się po upadku scentralizowanego systemu gospodarczego. Polityka gospodarcza jest jedną z najistotniejszych polityk, tworzonych przez państwo. Dzięki niej rozwija się lub usprawnia gospodarka państwa. Celem jej jest przede wszystkim ekonomiczny rozwój społeczeństwa i gospodarki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.