Czym jest polityka?

Polityka jest pojęciem oznaczającym mnogość i różnorodność. Pojęcie pojawiło się już w starożytności, jako pierwszy o politologii i polityce rozważał Arystoteles. Polityka odnosi się do nauk społecznych. To sztuka rządzenia państwem. Polityka to również zachowania współzależnych społeczności o sprzecznych interesach. Polityka wiąże się z manipulacją, perswazją, przemocą, kompromisem, negocjacją oraz kontestacją. Polityka jest przede wszystkim po to by kształtować ład społeczny. Sama politologia wiąże się ściśle i współgra ze stosunkami międzynarodowymi, ekonomią, polityką społeczną, dziennikarstwem i komunikacją społeczną, prawem oraz administracją. Znanymi politykami są m. in. Churchil, Teacher czy Fische. Polityka można mieć wymiar wewnętrzny odnoszący się do wnętrza państwa, jak również zewnętrzny, międzypaństwowy. Polityka ściśle łączy się ze stosunkami państw narodowych oraz organizacjami narodowymi. Politologia cechuje się zdobywaniem władzy, sztuką bycia wybieranym oraz przekonywaniem opinii publicznej do wyborów. Politologię należy ukazywać w kilku ujęciach, w orientacji formalnoprawnej, behawioralnej, funkcjonalnej, racjonalnej. Politologia to przede wszystkim nauka, nauka o stosunkach państwa z organizacjami międzynarodowymi, państwa z państwami lub wewnętrznego funkcjonowania państwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.