Ciekawe studia polityczne

Politologia jest nauką polityczną. Jest również nauką społeczną. Politologia zajmuje się polityką, jako całości działania władz politycznych, ich stosunków między sobą. Zajmuje się również życiem społecznym, ich relacją z władzą, organizacjami międzynarodowymi, funkcjami i charakterem państwa. Osoba zajmująca się polityką to politolog, pełni on funkcję eksperta, doradcy. Politologia współdziała z takimi naukami jak ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe, polityka gospodarcza, polityka społeczna, marketing, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia powszechna, socjologia, psychologia oraz geografia polityczna, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zagadnienia, którymi zajmuje się politologia, dotyczą teorii polityki, historii myśli politycznej, władzy regionalnej, społecznej rządu, władzy centralnej, partii politycznej, administracji publicznej, zarządzaniu, opinią publiczną, organizacjami międzynarodowymi oraz prawem międzynarodowym. Politologia działa się również na pięć działów, na teorię polityki, system polityczny, doktryny politycznej, współczesne stosunki międzynarodowe, ruchu polityczne oraz politykę gospodarczą, ekologiczną społeczną itp. Historie polityki obserwujemy już w starożytnej Grecji, gdzie się wykształciła. Głównymi teoretykami byli Arystoteles, Platon czy Tomasz z Akwinu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.