Brak pracy dla starszych ludzi

Na pewno to osoby starsze bardzo często są bezrobotnymi. Mogą one stać się nimi na kilka sposobów. Po pierwsze mogą one zostać z dnia na dzień zwolnione z swych miejsc pracy. Jak wiadomo w naszym prawie nie powinno zwalniać się osób, które mają niewiele miesięcy do otrzymania emerytury, ale jak wiadomo nie zawsze prawo to jest przestrzegane. Również i takie osoby otrzymują dość wysokie odprawy i dlatego też nie chcą one posyłać swego byłego pracodawcę do sądu. I dlatego też wówczas taka osoba powinna szukać sobie nowej pracy. Jednak jak wiadomo dziś bardzo ciężko dostać prace zarówno młodym osobom po studiach a już tym bardziej komuś w dość zaawansowanym wieku. Na pewno dobrze by były, gdy nasz kraj maił ciekawe możliwości do takich ludzi. Można do nich zaliczyć różnego rodzaju kursy. Wówczas takie osoby będą mogły zdobyć dodatkowe umiejętności i na pewno szybciej będą mogli oni uzyskać nową pracę. Ważne jest także to by wprowadzić zmiany do polityki właśnie zatrudniania i zwalniania takich osób. Istotne jest to by przestrzegano tego by nie zwalniać kogoś, kto ma kilka miesięcy do otrzymania emerytury. Dzięki temu osoba ta będzie mogła ze spokojem udać się na odpoczynek i na pewno będzie otrzymywać, co miesiąc swe wynagrodzenie. Dzięki temu będzie ona mogła zwolnic miejsce pracy dla nowej i dużo młodszej osoby, która będzie pracowała na swą emeryturę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.