Własność prywatna i państwowa

W systemach politycznych i gospodarczych kluczowe znaczenie ma własność. Własność to posiadanie i redystrybucja dóbr konsumpcyjnych przez obywateli. Ze względu podział tych dób i rodzaj własności można dokonywać podziałów systemów gospodarczych. Zasadniczo rozróżnia się dwa systemy gospodarcze ze względu własność. Jednym z takich systemów są systemy oparte na własności państwowej, stosowane w państwach komunistycznych oraz skrajnie socjalistycznych. Drugim, rodzajem własności jest własność prywatna, która charakteryzuje państwa o kapitalistycznym systemie gospodarczym, który spotkany jest w krajach demokratycznych i cywilizacyjnie dobrze rozwiniętych. Kraje, w których dominuje własność państwowa są obecnie na świecie rzadko spotykane, gdyż w tego typu krajach panuje system gospodarki planowanej, całkowicie nieefektywny ekonomicznie. W gospodarce planowanej głównodowodząca partia decyduje jakie potrzeby powinny być obywatelom zapewnione w pierwszej kolejności i to na nie przeznaczana jest większość środków finansowych. Na resztę dóbr brakuje już pieniędzy, dlatego występują niedobory, zwłaszcza w tak zwanych towarach luksusowych, jak mięso i wędliny. W krajach kapitalistycznych występuje natomiast wolny rynek, a obywatele mają swobodę zakładania przedsiębiorstw i wytwarzania dóbr potrzebnych im do codziennego życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.