Terroryzm w dzisiejszym świecie

Ludzie żyjąc na świecie napotykają na wiele problemów. Podobne problemy dotykają państwa i polityków nimi rządzących. Jednym z największych problemów na świecie jest terroryzm. Terroryzm polega na stosowaniu przemocy przez określonych ludzi, w celu wymuszenia na władzach danego państwa wykonania odpowiednich działań, zgodnych z wolą terrorystów. Terroryści to osoby bezwzględne, które do osiągnięcia swoich celów posuwają się do zabijania nie tylko polityków, ale też niewinnych osób, często w organizowanych przez terrorystów zamachach ginie wiele osób. Jednym z najsłynniejszych zamachów był atak na wieże World Trade Center w Nowym Jorku, jedenastego września 2001 roku. Zginęło wówczas kilka tysięcy osób, a za zamachami stali arabscy terroryści, sprzeciwiający się polityce Stanów Zjednoczonych. Zamachów w historii było więcej. Wiele lat temu w zamachu zginął włoski premier Aldo Moro. Również prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy został zabity przez zamachowca. Obecnie problem terroryzmu na świecie jest bardzo duży, a ludzie coraz bardziej boją się o swoje życie. Kilka lat temu miał miejsce zamach w madryckim metrze oraz w metrze londyńskim. Terroryści atakują cele, w których podróżuje wiele osób, po to by ofiar w ludziach było możliwie jak najwięcej. Dlatego na lotniskach i w metrach zaostrzane są kontrole.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.