Prawicowe partie polityczne

Prawicowe partie polityczne są całkowitym przeciwieństwem lewicowych partii politycznych. Osoby będące członkami prawicowych partii politycznych, w sprawach gospodarki postulują liberalizm gospodarczy i brak ingerencji państwa w gospodarkę, pozostawiając rynek sam sobie. Według osób o poglądach prawicowych, dominującym sektorem usług na rynku, powinien być sektor prywatny, a w rękach państwa powinny znajdować się jedynie kluczowe sfery przemysłu, jak na przykład energetyka. Osoby o poglądach prawicowych postulują obniżenie podatków, gdyż to według nich nakręca gospodarkę do działania, poprzez zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania i zakładania swoich przedsiębiorstw. Zwiększa się wówczas rola sektora prywatnego, jest także większa liczba osób bogatych, chętnie zostawiających swój kapitał w kraju o niskich podatkach. Przykładem takiego kraju jest księstwo Monako, gdzie podatki są dla rezydentów tego kraju zerowe, co skłania osoby bogate do mieszkania tam i inwestowania w miejscowe usługi. Osoby o poglądach prawicowych są zazwyczaj konserwatywne w sprawach społecznych, co oznacza, że cechuje je tradycjonalizm. Takie osoby są za tradycyjnym modelem rodziny, sprzeciwiają się związkom homoseksualnym, które ich zdaniem są sprzeczne z naturą. Według konserwatystów tradycyjny związek może składać się tylko z kobiety oraz mężczyzny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.