Polityka i bezpieczeństwo narodowe

Jednym z zadań jakie mają do wykonania rządzący danym krajem politycy, jest zapewnienie kraj omowi i obywatelom go zamieszkującym bezpieczeństwa. Obywatele żyjący na terytorium danego kraju muszą czuć się spokojnie. To zadanie realizowane jest przez polityków na kilka sposobów. Po pierwsze politycy sprawują kontrolę nad armią. Wojsko strzeże granic danego kraju, a także dba o przestrzeń powietrzną państwa, tak by nie dochodziło do ataków z powietrza. Drugim elementem jaki stoi na straży obywateli jest policja. Policja to formacja, która patroluje ulice miast i w teorii dba o bezpieczeństwo i porządek na ulicach, tak by nie dochodziło do niepożądanych zdarzeń. Policja wykonuje swoje funkcje zgodnie z obowiązującym w kraju prawem. Politycy mogą wprowadzać także inne formacje służące bezpieczeństwu obywateli, mogą także wprowadzać różnego rodzaju zakazy i nakazy do prawa. Politycy decydują o budżecie jednostek policyjnych oraz wojska, tak więc to w dużej mierze od nich zależy, jak wyposażone będą te formacje oraz jak będą wyszkolone, gdyż szkolenie również pociąga za sobą wydatki finansowe. Politycy organizują także służby specjalne, które starają się zabezpieczać obywateli przed terrorystami. Bezpieczeństwo narodowe to ważna dziedzina życia i dlatego wydatkowane są na nią duże ilości środków pieniężnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.