Pakt północnoatlantycki a Polska

Między państwami występującymi na świecie występuje wiele sojuszy i paktów łączących te kraje. Zwłaszcza takie pakty dotyczą krajów bogatych i stabilnych, gdyż z biednymi państwami mało kto chce cokolwiek negocjować. Jednym z takich paktów łączących wiele krajów jednocześnie jest traktat NATO, a więc tak zwany pakt północno-atlantycki. Jest to sojusz wojskowy, jaki łączy Stany Zjednoczone, będące jednym z największych mocarstw na świecie, z innymi krajami. NATO powstało w czasach zimnej wojny, kiedy to Stany Zjednoczone rywalizowały ze Związkiem Radzieckim. Byłą to odpowiedź na utworzenie przez Związek Radziecki i państwa od niego zależne innego sojuszu wojskowego – Układu Warszawskiego. W praktyce powstały zatem dwa bloki sojusznicze. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku, Układ Warszawski został zlikwidowany, a pakt NATO istnieje do dziś. Jednym z najważniejszych punktów tego traktatu, jest punkt o wzajemnej pomocy militarnej, na wypadek ataku ze strony innego kraju. Jeśli jeden z krajów będących członkiem NATO, zostanie zaatakowany przez dowolne państwo na świecie, to wówczas pozostali członkowie NATO są zobowiązani pomóc zaatakowanemu krajowi militarnie. Jest to bardzo romantyczna idea, która jednak jak dotąd nie miała możliwości zaistnieć w rzeczywistości, gdyż państwa demokratyczne rzadko się atakują.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.