Anarchizm i brak rządów

Większość systemów politycznych w państwach opiera się na istnieniu partii politycznych i obozu rządzącego, który sprawuje kontrolę nad działaniami w państwie. Istnieje jednak jeden, który odbiega od tych standardów. Jest to anarchizm. Zwolennicy anarchizmu uważają, że w państwach ludziom do życia nie są potrzebne żadne rządy, a ludzie odpowiedniego zorganizowani poradzą sobie bez władzy sprawującej nad nimi kontrolę. Anarchizm jest w istocie bezrządem. Przeciwnicy anarchizmu uważają, że brak rządów doprowadziłby do ogólnego chaosu, a ludzie nie wiedzieliby co ze sobą mają począć. Nie można jednak tego w żaden sposób potwierdzić, gdyż anarchizm jest systemem utopijnym. Nigdy nie został wprowadzony w żadnym kraju, choć podczas wojny domowej w Hiszpanii, w latach trzydziestych dwudziestego wieku, stworzono kilka kolektywów anarchistycznych, w których ludziom żyło się dobrze. Żaden kraj nie odważy się jednak wprowadzić takie systemu w pełni, ze względu na brak zaufania do ludzi i do ich woli. Anarchizm opiera się na wzajemnym zaufaniu ludzi do siebie, lecz ludzie niestety są istotami słabymi i popełniają wiele błędów, cechuje ich też skłonność do przemocy i chciwość. Anarchizm w państwie jest dlatego też na ogół synonim chaosu organizacyjnego, nieładu i sytuacji wymagającej natychmiastowej poprawy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.