Archive for Lipiec, 2013

Polityka i bezpieczeństwo narodowe

Jednym z zadań jakie mają do wykonania rządzący danym krajem politycy, jest zapewnienie kraj omowi i obywatelom go zamieszkującym bezpieczeństwa. Obywatele żyjący na terytorium danego kraju muszą czuć się spokojnie. To zadanie realizowane jest przez polityków na kilka sposobów. Po pierwsze politycy sprawują kontrolę nad armią. Wojsko strzeże granic danego kraju, a także dba o przestrzeń powietrzną państwa, tak by nie dochodziło do ataków z powietrza. Drugim elementem jaki stoi na straży obywateli jest policja. Policja to formacja, która patroluje ulice miast i w teorii dba o bezpieczeństwo i porządek na ulicach, tak by nie dochodziło do niepożądanych zdarzeń. Policja wykonuje swoje funkcje zgodnie z obowiązującym w kraju prawem. Politycy mogą wprowadzać także inne formacje służące bezpieczeństwu obywateli, mogą także wprowadzać różnego rodzaju zakazy i nakazy do prawa. Politycy decydują o budżecie jednostek policyjnych oraz wojska, tak więc to w dużej mierze od nich zależy, jak wyposażone będą te formacje oraz jak będą wyszkolone, gdyż szkolenie również pociąga za sobą wydatki finansowe. Politycy organizują także służby specjalne, które starają się zabezpieczać obywateli przed terrorystami. Bezpieczeństwo narodowe to ważna dziedzina życia i dlatego wydatkowane są na nią duże ilości środków pieniężnych.

Terroryzm w dzisiejszym świecie

Ludzie żyjąc na świecie napotykają na wiele problemów. Podobne problemy dotykają państwa i polityków nimi rządzących. Jednym z największych problemów na świecie jest terroryzm. Terroryzm polega na stosowaniu przemocy przez określonych ludzi, w celu wymuszenia na władzach danego państwa wykonania odpowiednich działań, zgodnych z wolą terrorystów. Terroryści to osoby bezwzględne, które do osiągnięcia swoich celów posuwają się do zabijania nie tylko polityków, ale też niewinnych osób, często w organizowanych przez terrorystów zamachach ginie wiele osób. Jednym z najsłynniejszych zamachów był atak na wieże World Trade Center w Nowym Jorku, jedenastego września 2001 roku. Zginęło wówczas kilka tysięcy osób, a za zamachami stali arabscy terroryści, sprzeciwiający się polityce Stanów Zjednoczonych. Zamachów w historii było więcej. Wiele lat temu w zamachu zginął włoski premier Aldo Moro. Również prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy został zabity przez zamachowca. Obecnie problem terroryzmu na świecie jest bardzo duży, a ludzie coraz bardziej boją się o swoje życie. Kilka lat temu miał miejsce zamach w madryckim metrze oraz w metrze londyńskim. Terroryści atakują cele, w których podróżuje wiele osób, po to by ofiar w ludziach było możliwie jak najwięcej. Dlatego na lotniskach i w metrach zaostrzane są kontrole.

Prohibicja w Stanach Zjednoczonych

Lata dwudzieste na świecie to czas wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki dotknął cały niemal ówczesny świat. Stało się tak dlatego, że w Stanach Zjednoczonych nastąpił krach giełdowy. Stany Zjednoczone były z kolei krajem, który często pożyczał środki finansowe innym krajom, uzależniając je od siebie. Problemy finansowe Stanów Zjednoczonych spowodowały zatem kłopoty w krajach, które zalegały im pieniądze, co były efektem domina. Rząd Stanów Zjednoczonych próbował walczyć z kryzysem na różne sposoby. Jednocześnie paraliż gospodarczy doprowadził do powstania szarej strefy i rozkwitu działalności przestępczej. Na szeroką skalę handlowano wówczas nielegalnie obracanym alkoholem. Amerykańscy politycy chcąc ukrócić ten proceder wprowadzili w latach dwudziestych prohibicję na terenie całego kraju. Prohibicja polegała na całkowitym zakazie produkcji alkoholu. Doprowadziło to do powstania mafii alkoholowych, trudniących się produkcją i obrotem nielegalnym alkoholem. Jednym z szefów ówczesnego przestępczego świata był gangster Al. Capone, który dzięki prohibicji dorobił się wielu milionów dolarów. Wprowadzenie prohibicji było błędem, gdyż rozkwitł nielegalny handel i produkcja alkoholu, a państwo nie czerpało z tego żadnych zysków finansowych. Szybko dostrzeżono ten błąd i wycofano się z tego pomysłu.

Własność prywatna i państwowa

W systemach politycznych i gospodarczych kluczowe znaczenie ma własność. Własność to posiadanie i redystrybucja dóbr konsumpcyjnych przez obywateli. Ze względu podział tych dób i rodzaj własności można dokonywać podziałów systemów gospodarczych. Zasadniczo rozróżnia się dwa systemy gospodarcze ze względu własność. Jednym z takich systemów są systemy oparte na własności państwowej, stosowane w państwach komunistycznych oraz skrajnie socjalistycznych. Drugim, rodzajem własności jest własność prywatna, która charakteryzuje państwa o kapitalistycznym systemie gospodarczym, który spotkany jest w krajach demokratycznych i cywilizacyjnie dobrze rozwiniętych. Kraje, w których dominuje własność państwowa są obecnie na świecie rzadko spotykane, gdyż w tego typu krajach panuje system gospodarki planowanej, całkowicie nieefektywny ekonomicznie. W gospodarce planowanej głównodowodząca partia decyduje jakie potrzeby powinny być obywatelom zapewnione w pierwszej kolejności i to na nie przeznaczana jest większość środków finansowych. Na resztę dóbr brakuje już pieniędzy, dlatego występują niedobory, zwłaszcza w tak zwanych towarach luksusowych, jak mięso i wędliny. W krajach kapitalistycznych występuje natomiast wolny rynek, a obywatele mają swobodę zakładania przedsiębiorstw i wytwarzania dóbr potrzebnych im do codziennego życia.

Katastrofa pod Smoleńskiem

W historii ludzkości ginęło z różnych przyczyn wielu polityków. Niektórzy byli zabijani w zamachach, a inni ginęli w różnego rodzaju wypadkach. Jedną z największych tragedii politycznych w Polsce, jest katastrofa jaka miała miejsca pod Smoleńskiej, 10 kwietnia 2010 roku. Wówczas to samolot, transportujący prawie setkę polskich polityków oraz innych osób, rozbił się podchodząc do lądowania w okolicach miasta Smoleńsk. Zginęły wszystkie osoby jakie znajdowały się na pokładzie tego samolotu. Byli to nie tylko politycy, ale też osoby zasłużone dla Polski w różnych sprawach, a także członkowie załogi samolotu, w tym piloci i stewardessy. Samolot miał wylądować na lotnisku, które posiadało bardzo słabą infrastrukturę. Na tym lotnisku nie było odpowiednich systemów ostrzegawczych, do tego w powietrzu panowały trudne warunki atmosferyczne, w tym gęsta mgła. Samolot podczas pochodzenia do lądowania zahaczył od drzewo i runął na ziemię, rozbijając się na pobliskim polu. Bezpośrednie przyczyny katastrofy nie zostały jednak do dzisiaj rozstrzygnięte, z uwagi na szereg nieprawidłowości jakie pojawiły się w toku śledztwa. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, przy ustaleniu przyczyn tragedii współpracują Polacy oraz Rosjanie. Część środowisk politycznych w Polsce, oskarża Rosjan o zorganizowanie zamachu, lecz dzieje się tak ze względu na zaszłości historyczne między tymi dwoma narodami.

Polski polityk Lech Wałęsa

Polska to kraj o burzliwej i bogatej historii, w której nie brakowało dramatycznych wydarzeń. W tych wydarzeniach ważni były ludzie, niektórzy z nich zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski. Jedną z takich osób jest Lech Wałęsa. Lech Wałęsa był elektrykiem i pracował w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk Jest kolebką Solidarności, a więc wolnego związku zawodowego, który stanowił w Polsce opozycję wobec komunistycznej władzy rządzącej w Polsce od lat czterdziestych. Solidarność zrodziła się w roku 1980, wówczas to stocznia gdańska zaczęła protestować przeciwko działaniom obozu rządzącego, wybuchły masowe strajki, a ich fala rozlała się po całym kraju, od Gdańska, po robotników z Lublina i Radomia. Lech Wałęsa stał na czele tych strajków robotniczych, otrzymał w połowie lat osiemdziesiątych pokojową nagrodę Nobla. Lech Wałęsa jest symbolem Solidarności. Po roku 1989, kiedy skończył się w Polsce komunizm, odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory prezydenckie. Wybory w 1990 roku dały zwycięstwo Lechowi Wałęsie, któremu zaufali ludzi, wierząc, że skoro potrafił zjednoczyć społeczeństwo przeciwko władzy komunistycznej i je wyzwolić, to także w wolnym kraju sobie poradzi. Czas pokazał jednak inaczej i w 1995 roku, przy okazji kolejnych wyborów, musiał ustąpić ze stanowiska, na rzecz Aleksandra Kwaśniewskiego.

Pakt północnoatlantycki a Polska

Między państwami występującymi na świecie występuje wiele sojuszy i paktów łączących te kraje. Zwłaszcza takie pakty dotyczą krajów bogatych i stabilnych, gdyż z biednymi państwami mało kto chce cokolwiek negocjować. Jednym z takich paktów łączących wiele krajów jednocześnie jest traktat NATO, a więc tak zwany pakt północno-atlantycki. Jest to sojusz wojskowy, jaki łączy Stany Zjednoczone, będące jednym z największych mocarstw na świecie, z innymi krajami. NATO powstało w czasach zimnej wojny, kiedy to Stany Zjednoczone rywalizowały ze Związkiem Radzieckim. Byłą to odpowiedź na utworzenie przez Związek Radziecki i państwa od niego zależne innego sojuszu wojskowego – Układu Warszawskiego. W praktyce powstały zatem dwa bloki sojusznicze. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku, Układ Warszawski został zlikwidowany, a pakt NATO istnieje do dziś. Jednym z najważniejszych punktów tego traktatu, jest punkt o wzajemnej pomocy militarnej, na wypadek ataku ze strony innego kraju. Jeśli jeden z krajów będących członkiem NATO, zostanie zaatakowany przez dowolne państwo na świecie, to wówczas pozostali członkowie NATO są zobowiązani pomóc zaatakowanemu krajowi militarnie. Jest to bardzo romantyczna idea, która jednak jak dotąd nie miała możliwości zaistnieć w rzeczywistości, gdyż państwa demokratyczne rzadko się atakują.

Unia Europejska a sprawa Polska

Obecnie na świecie państwa starają się utrzymywać miedzy sobą różnego rodzaju stosunki polityczne i gospodarcze. Mało jest krajów, które zamykają się na świat i inne kraje, gdyż wzajemna pomoc bardzo przydaje się w rozwoju gospodarczym. Na kontynencie Europejskim od wielu lat funkcjonuje Unia Europejska. Unia ta jest zrzeszeniem kilkunastu krajów, który połączone są wspólnym systemem walutowym, systemem gospodarczym oraz przepływem towarów, a także brakiem granic wewnątrz Unii Europejskiej. Od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej jest także Polska. Polska nie jest jednak związana tą samą walutą, gdyż nadal obowiązuje w tym kraju polski złoty, nie tak jak w większości krajów Unii, gdzie walutą jest euro. Planowane jest wprowadzenie euro w Polsce, w przeciągu kilku najbliższych lat, choć obywatele Polski protestują przeciwko takiemu rozwiązaniu, z uwagi na podwyżkę cen, jaką przyniesie taka zmiana, choć ceny w polskich sklepach są już dostatecznie wysokie. Politycy jednak zrobią tak jak uważają i obywateli polskich słuchać nie będą w tej sprawie, gdyż ich i tak będzie stać na wszystko co sobie wymarzą. Polska od Unii Europejskiej otrzymuje regularnie fundusze, na rozwój odpowiednich dziedzin życia, choć sama również wpłaca do budżetu Unii Europejskiej niemałe sumy pieniężne, gdyż tak nakazują przepisy.

Anarchizm i brak rządów

Większość systemów politycznych w państwach opiera się na istnieniu partii politycznych i obozu rządzącego, który sprawuje kontrolę nad działaniami w państwie. Istnieje jednak jeden, który odbiega od tych standardów. Jest to anarchizm. Zwolennicy anarchizmu uważają, że w państwach ludziom do życia nie są potrzebne żadne rządy, a ludzie odpowiedniego zorganizowani poradzą sobie bez władzy sprawującej nad nimi kontrolę. Anarchizm jest w istocie bezrządem. Przeciwnicy anarchizmu uważają, że brak rządów doprowadziłby do ogólnego chaosu, a ludzie nie wiedzieliby co ze sobą mają począć. Nie można jednak tego w żaden sposób potwierdzić, gdyż anarchizm jest systemem utopijnym. Nigdy nie został wprowadzony w żadnym kraju, choć podczas wojny domowej w Hiszpanii, w latach trzydziestych dwudziestego wieku, stworzono kilka kolektywów anarchistycznych, w których ludziom żyło się dobrze. Żaden kraj nie odważy się jednak wprowadzić takie systemu w pełni, ze względu na brak zaufania do ludzi i do ich woli. Anarchizm opiera się na wzajemnym zaufaniu ludzi do siebie, lecz ludzie niestety są istotami słabymi i popełniają wiele błędów, cechuje ich też skłonność do przemocy i chciwość. Anarchizm w państwie jest dlatego też na ogół synonim chaosu organizacyjnego, nieładu i sytuacji wymagającej natychmiastowej poprawy.

Prawicowe partie polityczne

Prawicowe partie polityczne są całkowitym przeciwieństwem lewicowych partii politycznych. Osoby będące członkami prawicowych partii politycznych, w sprawach gospodarki postulują liberalizm gospodarczy i brak ingerencji państwa w gospodarkę, pozostawiając rynek sam sobie. Według osób o poglądach prawicowych, dominującym sektorem usług na rynku, powinien być sektor prywatny, a w rękach państwa powinny znajdować się jedynie kluczowe sfery przemysłu, jak na przykład energetyka. Osoby o poglądach prawicowych postulują obniżenie podatków, gdyż to według nich nakręca gospodarkę do działania, poprzez zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania i zakładania swoich przedsiębiorstw. Zwiększa się wówczas rola sektora prywatnego, jest także większa liczba osób bogatych, chętnie zostawiających swój kapitał w kraju o niskich podatkach. Przykładem takiego kraju jest księstwo Monako, gdzie podatki są dla rezydentów tego kraju zerowe, co skłania osoby bogate do mieszkania tam i inwestowania w miejscowe usługi. Osoby o poglądach prawicowych są zazwyczaj konserwatywne w sprawach społecznych, co oznacza, że cechuje je tradycjonalizm. Takie osoby są za tradycyjnym modelem rodziny, sprzeciwiają się związkom homoseksualnym, które ich zdaniem są sprzeczne z naturą. Według konserwatystów tradycyjny związek może składać się tylko z kobiety oraz mężczyzny.